BIOFOTONEN

Algemene informatie

De cellen van het lichaam stralen licht uit. Deze lichtimpulsen bestaan uit fotonen (= lichtdeeltjes) van verschillende frequenties.

Als de cel goed functioneert, is de impuls net zo goed als die van een laserstraal.

Op het moment dat er een verstoring optreedt, verzwakt het licht, wordt het chaotisch en op den duur wordt het net zulk slecht licht als een gloeilamp.

De StarLight

Tijdens de behandeling werk ik met de Starlight. Dit is een Biofeedback systeem waarbij uw eigen licht ervoor zorgt dat uw lichaam weer in evenwicht komt, en dat het immuun systeem weer goed gaat werken.

Tijdens de behandelingen gaat het erom de storingen van de cellen te corrigeren. Dit wordt gedaan door middel van metingen op de acupunctuur punten op handen en voeten.

Goed functionerende systemen tonen zich op het beeldscherm door een rechte horizontale lijn. Minder goed functionerende systemen tonen zich door een afvallende lijn. Zo wordt er gemeten welke delen van het lichaam goed functioneren en welke niet.

Zijn er storingen gevonden dan wordt op die punten die aangeven een functiestoring te hebben, bekende frequenties van mogelijke stoorfactoren getest.

De frequenties die wij testen zijn allemaal de omgekeerde frequentiegolven van storingen. Omdat twee omgekeerde golven elkaar neutraliseren wordt de storing door de juiste golf opgeheven en toont zich weer een horizontale lijn.

Deze basisfunctie van de StarLight is goed voor het opheffen van 70 % van de storingen in het lichaam. De overige 30%, de echte ‘troublemakers’ worden ook opgespoord door de metingen, maar moeten behandeld worden door het inzetten van medicamenten op het circuit.

Door de behandeling gaat het immuunsysteem weer optimaal aan het werk en lost het alle problemen weer zelf op.

 

De StarLight is goed te gebruiken bij:

· Dyslexie

Dit komt voornamelijk doordat de hypofyse en de epifyse(pijnappelklier) niet goed samenwerken met als gevolg dat de hersenhelften niet geïntegreerd zijn. De StarLight kan invloed uitoefenen op de samenwerking tussen de beide hersenhelften.

· Elektronen Spin Inversie

Atomen zien er ongeveer net zo uit als ons zonnestelsel. Ze hebben een kern en daarom heen draaien de elektronen, net zoals we het in het groot kennen met de zon en de planeten. Net zoals de aarde ook om de eigen as draait, draaien de elektronen ook om de eigen as. Zij draaien met de klok mee. Bij een elektron spin inversie draaien de elektronen de verkeerde kant op. 
Indien u dit heeft, bent u over het algemeen chronisch vermoeid, De eerste tekenen zijn dat u ondanks een goede nachtrust, toch steeds vermoeid opstaat.

· Littekens

Operatie littekens           : Deze storen vaak de doorstroming van licht door                                        de lichtbanen.

 Energetische littekens    : Dit gebeurt bijv. bij een ‘whiplash’, dan is het                                            energieveld van het lichaam gescheurd.

· Allergieën

Allergieën zijn overgevoeligheden van de slijmvliezen van het lichaam.

Aan de basis van elke allergie ligt een basisstoring. Wanneer men deze wegneemt, zijn alle allergieën in één keer opgelost. Met de Starlight kunnen wij de oorzaak vinden en wegnemen.

 

Wie kan niet worden behandeld

Omdat het immuunsysteem weer hersteld wordt is deze behandeling verboden voor mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan. Het lichaam stoot dan het geïmplanteerde orgaan binnen de kortste tijd af.

Mensen met shunts, plastic bloedvaten, varkens hartkleppen kunnen ook niet worden behandeld.

Overige, meestal metalen delen, zoals pacemakers of grotere onderdelen zoals heupen, kunsthartkleppen, schroeven en dergelijke leveren geen probleem op.

Top

Balance | 06-23602818  | info@praktijkbalance.nl